Nezavisne novine

Ekskluzivne fotografije o početku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (5)

Banja Luka pod okupacijom

Posljednja serija fotografija iz ratnog albuma njemačkog podoficira Gintera Šlecera, snimljenih na samom početku Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije, prikazuje isključivo prizore iz Banje Luke ili njene neposredne okoline. To su fotografije na kojima se nalaze ili gradski objekti, ili je riječ o životu pripadnika njemačkog garnizona stacioniranog u Banjoj Luci. Fotografije su nastale u peridu od 7. maja do 7. juna 1941. godine.

Štab 132. pješadijske divizije Vermahta, kojoj je pripadao i Šlecer, bio je smješten u rezidenciji bana Vrbaske banovine, današnjem Banskom dvoru.

U Šlecerovom albumu postoje dvije fotografije ove građevine, od kojih je na jednoj i još nesrušena pravoslavna crkva (hram Hrista Spasitelja), koju on naziva Grčkom crkvom. (Fotografije 1 i 2)

Da je Banja Luka već prvih dana rata doživjela i avionsko bombardovanje, dobro se vidi iz nekoliko snimaka pogođenih objekata, od čega su snimci razrušenog istočnog zida pravoslavne crkve najimpresivniji. (Fotografija 3)

Na nekoliko fotografija tipa razglednice nalazi se i najveća banjolučka džamija Ferhadija, a po svemu sudeći upravo na njenom minaretu snimljena je jedna od najoriginalnijih fotografija u ratnom foto-albumu Gintera Šlecera. (Fotografije 4 i 5)

Dvanaest fotografija na kojima je prikazan svakidašnji život pripadnika 132. pješadijske divizije Vermahta u Banjoj Luci u maju i junu 1941. godine, ne sugerišu ni u kojem slučaju da je ratno vrijeme. (Fotografija 6)

Ove fotografije bi mogle jednako da budu i mirnodopske, snimljene na nekoj vojnoj vježbi ili obuci. Vojnici obavljaju smotru, kartaju, piju pivo, igraju se sa psima ili jednostavno leže na proljetnoj travi. Ali rat, koji je, činilo se, bio uspješno okončan već nakon dvije-tri sedmice, tek je počinjao.

O tome u "Hronici Drugog svjetskog rata" Andreasa Hilgrubera i Gerharda Himelhena pod datumom 10. maj 1941. piše: "Četnički vođa i pukovnik u generalštabu Draža Mihailović, koji ne priznaje kapitulaciju Jugoslavenske armije, započinje na području Ravne Gore u jugozapadnoj Srbiji sa pružanjem otpora njemačkoj okupacionoj sili".

Nakon napada na SSSR, u rat se uključuju i partizani, ustaše i domobrani su već tu, a tu su i još neke formacije formirane od naroda sa područja ondašnje Jugoslavije. Uglavnom ratuju svi protiv svih.

Već nakon par sedmica od početka rata dolazi i do masovnih zločina, čime se na jugoslavenske zemlje spušta tama četvorogodišnje tragedije koja će do kraja rata života koštati više od milion ljudi. (Kraj)

Piše: Đorđe MILETIĆ

Feljton
09. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o početku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (1)
Ulazak Vermahta u BiH
10. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o početku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (2)
Vermaht u Bosni
11. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o početku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (3)
Predah 132. divizije u Jajcu
12. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o početku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (4)
Od Save do Jadran
12. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o početku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (5)
Banja Luka pod okupacijom
Feljton - Ekskluzivne fotografije o početku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini
Naslovi
Feljton - Kako je ubijen Zoran Ðinđić
Naslovi
Feljton - "Svedočim" Biljane Plavšić
Naslovi
Feljton - Čedomir Jovanović: "Moj sukob sa prošlošću"
Naslovi

 

Internet tim Nezavisnih novina 2001