Nezavisne novine

Ekskluzivne fotografije o poetku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini

Kako je izgledao sam poetak ovog rata "Nezavisne novine" e svojim itaocima da pokau u nekoliko nastavaka ekskluzivnim objavljivanjem do sada nepoznatih fotografija, snimljenih u aprilu i maju 1941. godine.

Snimke je uradio tada dvadesetjednogodinji podoficir Ginter lecer, pripadnik 132. pjeadijske divizije Vermahta, a pronaene su sticajem okolnosti u arhivi familije lecer u Minhenu.

Autor ovih fotografija zadrao se sa svojom jedinicom dva mjeseca na podruju Jugoslavije, uglavnom Bosanske Krajine, ali je boravio i u centralnim dijelovima Bosne, te na jadranskoj obali. Nakon odlaska jedinice na Istoni front, Ginter lecer je 1943. godine dospio u rusko zarobljenitvo, odakle se u rodni grad Paau vratio 1947. godine, a ve idue godine upisao je studij arhitekture u Minhenu, gdje je nakon zavretka kolovanja radio kao predava na Inenjerijskoj akademiji njemake vojske iz predmeta istorija graditeljstva. Umro je kao penzioner 2002. godine u Minhenu.

"Nezavisne novine" zahvaljuju se njegovoj kerki gospoi Kristijani lecer to je omoguila da se objave fotografije koje ne samo da imaju optu istorijsku, ve i posebnu kulturoloku i etnoloku vrijednost kada je rije o jednom dijelu Bosne i Hercegovine.

Napomena: Svi potpisi ispod slika potiu od autora fotografija Gintera lecera.

Feljton
09. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o poetku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (1)
Ulazak Vermahta u BiH
10. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o poetku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (2)
Vermaht u Bosni
11. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o poetku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (3)
Predah 132. divizije u Jajcu
12. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o poetku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (4)
Od Save do Jadran
12. 05. 2005.
• Ekskluzivne fotografije o poetku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini (5)
Banja Luka pod okupacijom
Feljton - Ekskluzivne fotografije o poetku Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini
Naslovi
Feljton - Kako je ubijen Zoran Ðinđić
Naslovi
Feljton - "Svedoim" Biljane Plavi
Naslovi
Feljton - Čedomir Jovanović: "Moj sukob sa prošlošću"
Naslovi

Internet tim Nezavisnih novina 2001