Nezavisne novine

Impresum

Željko Kopanja - direktor NIGD "DNN"

Internet izdanje

Email: portal@nezavisne.com

Odgovorni urednik
Aldijana Blagojević aldijanab@nezavisne.com

Webmaster
Zoran Lukić  zlukic@nezavisne.com

Štampano izdanje

Email: desk@nezavisne.com

Glavni i odgovorni urednik
Sandra Gojković-Arbutina sgojkovic@nezavisne.com

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika i Urednik vijesti
Gordana Milinković

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika
Maja Rener-Smajović majki_r@yahoo.com  

Unutrašnja politika
Tatjana Rogulja

Šef Biroa u Vašingtonu
Andreja Komnenović andreja.komnenovic@gmail.com

Ekonomija
Rade Šegrt rades@nezavisne.com

Svijet i Region
Maja Brkić majav@nezavisne.com

NN2 i Banja Luka
Vesna Iliktarević vesnail@nezavisne.com

Kultura i scena
Minja Šuković

TV mreža
Bojana Petković bojanap@nezavisne.com

Sport
Goran Karać  gkarac@nezavisne.com

Tehnička priprema
Ivana Pastir ivanap@nezavisne.com

Fotografija
Aleksandar Čavić Aleksandarc@nezavisne.com

 

Izdavač NIGD "DNN", Banja Luka

Adresa Redakcije

Braće Pišteljića 1
78000 Banja Luka

 

Telefoni, E-mail:

Centrala (051) 331-800 desk@nezavisne.com
Faks (051) 331-810  
Marketing

(051) 331-864
(033) 653-953

marketing@nezavisne.com
Distribucija (051) 331-857 nn_direkcija@teleklik.net
   
   

Dopisništva:

Sarajevo (033) 716-830
(033) 653-953
redakcijasa@nezavisne.com

 

Žiro računi:
Nova Banka a.d. Banjaluka 555 007 00032075 62 (KM)
Hypo Alpe-Adria-Bank ad Banjaluka 552 000 00000952 20
NLB Razvojna banka ad Banjaluka 562 099 00012783 72

Plaćanje iz inostranstva:
ACCOUNT NUMBER
502012000-06450001634-450023
Swift code: RZBABA2S

Štampa NIGD "DNN", za Štampariju Aleksandar Kopanja

Rješenjem Ministarstva informacije Republike Srpske broj 01- 45/95, "Nezavisne novine" upisane su u registar javnih glasila pod brojem 118.