BiH

Vlada RS ukinula taksu na plin

P. Klincov
P. Klincov

BANJA LUKA Vlada RS poništila je juče svoju ranije donesenu odluku o uvoćenju godišnje takse na vozila sa plinskim pogonom u iznosu od 250 KM, koja je izazvala osude javnosti smatrajući da je ona u suprotnosti sa svjetskim trendovima koji, naprotiv, stimulišu upotrebu alternativnih goriva.

Taksa na vozila sa plinskim pogonom napla?ivana je od 20. jula ove godine.

`Vlasnicima automobila koji su već platili 250 KM prilikom registracije vozila novac će biti vraćen`, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS.

Poništenje takse stupiće na snagu dan nakon objavljivanja odluke u `Službenom glasniku RS`, nakon ?ega ?e se primjenjivati prethodna odluka o visini godišnje nadoknade za javne puteve koja se pla?a pri registraciji motornih i priklju?nih vozila.

Voza?i automobila sa plinskim pogonom i vlasnici auto-servisa za ugradnju plina pozdravili su ju?erašnju odluku Vlade RS, navode?i da je dobro što su vlasti pokazale namjeru da isprave greške koje su ranije u?inili.

`Vlada je ovim napravila pravi potez`, kazao je Banjolu?anin Andrej Plavši?, vlasnik golfa na plinski pogon.

On smatra da je ova odluka posljedica pritiska javnosti, te da predstavlja `pobjedu razuma`.

Danijel Kresojevi?, vlasnik servisa `Gas sistem`, tako?e je pozdravio potez Vlade, isti?u?i da je time izbjegnuta situacija da RS bude jedina u svijetu koja destimuliše upotrebu plina u odnosu na naftne derivate.

Izdvojeno
Najčitanije