Oglasi za posao

Broadcast tehničar (m/ž)

Poslodavac:
Alternativna televizija
Grad:
Banjaluka
Vrsta zaposlenja:
Stručna sprema:
SSS/VŠS
Oglas objavljen:
30.08.2018
Oglas važi do:
30.09.2018

Sektor tehnike

Gundulićeva 33, 78 000 Banjaluka

Konkurs za radno mjesto:

Broadcast tehničar (m/ž)

Broj izvršilaca: 1

Konkurs je otvoren do 30.9.2018.

Opšti uslovi:

- stručna sprema SSS/VŠS,

- državljanin RS/BiH,

- vozačka dozvola B kategorije.

Odgovornosti:

- aktivno učestvuje u izgradnji i održavanju TV sistema u saradnji s ostalim člano-vima sektora,

- pruža tehničku podršku instalaciji, dijagnostici i i održavanju audio-video opre-me za emitovanje programa i prenos signala,

- vrši konfigurisanje opreme i dijelova sistema prema trenutnim potrebama drugih sektora,

- obavlja dnevne zadatke broadcast tehničara u realizaciji programa uživo i pose-bnih programskih projekata,

- aktivno učestvuje u implementaciji novih broadcast televizijskih tehnologija,

- poželjno da posjeduje radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Kontakt informacije:

Ukoliko ste zaintresovani za zaposlenje na poziciju broadcast tehničara, molimo da svoj CV pošaljete na teh.konkurs@atvbl.com.

Uz CV možete poslati i motivaciono pismo, kopije sertifikata ili druge dokaze usa-vršavanja ili radnog iskustva na navedenoj poziciji. Zadržavamo pravo da konta-ktiramo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Najčitanije