Oglasi za posao

Pripravnik

Poslodavac:
Nova Dipo d.o.o.
Grad:
Gradiška
Vrsta zaposlenja:
Pripravnik
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
04.12.2018
Oglas važi do:
18.12.2018
Nova Dipo d.o.o.

"НОВА ДИПО" д.о.о.

Горњи Подградци, Градишка

Датум: 03.12.2018.

На основу члана 17. Одлуке о оснивању "Нова ДИПО" д.о.о., директор Друштва расписује

О Г Л А С

за заснивање радног односа

1. Приправник, дипл. инжењер прераде дрвета или дипл. машински инжињер – смјер механичка технологија дрвета или дипл. инжењер шумарства за прераду дрвета на одређено вријеме са могућношћу заснивања радног односа на неодређено вријеме ------------- 2 извршиоца,

Право учешћа под 1. имају лица која, поред општих услова, испуњавају сљедеће посебне услове

• ВСС - дипл. инжењер прераде дрвета или дипл. машински инжењер - смјер механичка технологија дрвета или дипл. инжењер шумарства за прераду дрвета,                                                                                          

  • Добро познавање MC Office,
  • Знање енглеског језика,
  • Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност, тимски рад, жеља за учењем и напретком.

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити кратку биографију и  фото-копију дипломе.

Са кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се интервју.

Своје пријаве можете слати на E-mail: novadipo@teol.net или на адресу "Нова ДИПО" д.о.о. Г. Подградци 78 405, Градишка.                                                                              

Директор

Вељко Беук, дипл. инжењер машинства

Najčitanije