Oglasi za posao

Stolar, pomoćni radnik u proizvodnji

Poslodavac:
Privredno Društvo NOVA DI VRBAS d.o.o. iz Banjaluke,
Grad:
Banjaluka
Vrsta zaposlenja:
Stručna sprema:
Oglas objavljen:
12.04.2017
Oglas važi do:
30.04.2017
Privredno Društvo NOVA DI VRBAS d.o.o. iz Banjaluke,

Privredno Društvo "NOVA DI VRBAS" d.o.o. iz Banjaluke, koje se bavi proizvodnjom namještaja, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme uz mogućnost zasnivanja ra-dnog odnosa na neodređeno vrijeme, za rad na poslovima:

         1.  STOLAR 

         2.  POMOĆNI RADNIK U PROIZVODNJI

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Pod 1.

Završen III stepen stručnog obrazovanja, drvoprerađivačke, građevinske, metalske, elektro ili druge tehničke struke, sa ili bez radnog iskustva,

Pod 2.

NK radnik, sa ili bez radnog iskustva.     

Oglas ostaje otvoren do popune, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kratkom biografijom dostavljaju se na adresu: "Nova DI Vrbas" d.o.o. Banjaluka, Braće Pišteljića 4, lično ili putem pošte.

Najčitanije