Oglasi za posao

Stručni saradnici u Poreskoj upravi

Poslodavac:
Agencija za državnu upravu
Grad:
Banjaluka, Doboj, Istočno Sarajevo, Prijedor, Foča, Zvornik
Vrsta zaposlenja:
/
Stručna sprema:
SSS/VSS
Oglas objavljen:
30.11.2018
Oglas važi do:
15.12.2018
Agencija za državnu upravu

На основу члана 31. и 32, став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

I - 1.   Пореска управа

1.1. Стручни сарадник за наплату, Подручни центар Бањалука,

Одјељење наплате за физичка лица, таксе и казне                                 1 извршилац

1.2. Виши стручни сарадник за наплату и услуге,

Подручни центар Бањалука, Одјељење наплате за предузетнике         3 извршиоца

1.3. Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,

Подручни центар Бањалука, Одјељење наплате за правна лица           3 извршиоца

1.4. Млађи порески инспектор, Подручни центар Бањалука,

Одјељење за контролу                                                                  2 извршиоца

1.5. Виши стручни сарадник за пријем и обраду пореских пријава,

Подручни центар Бањалука, Подручна јединица Бањалука,

Одсјек за пријем и обраду пореских пријава                                         3 извршиоца

1.6. Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Бањалука,

Подручна јединица Бањалука, Одсјек за регистрацију и услуге           1 извршилац

1.7. Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Бањалука,

Подручна јединица Србац                                                                        2 извршиоца

1.8. Стручни сарадник - порески извршитељ, Подручни центар Бијељина,

Одјељење наплате за правна лица                                                1 извршилац

1.9. Стручни сарадник - порески извршитељ, Подручни центар Бијељина,

Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                               1 извршилац

1.10. Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Бијељина,

Подручна јединица Бијељина                                                         2 извршиоца

1.11. Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Добој,

Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                                1 извршилац

1.12. Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,

Подручни центар Добој, Одјељење наплате за правна лица                  1 извршилац

1.13. Начелник Одјељења за контролу, Подручни центар Добој,

Одјељење за контролу                                                                    1 извршилац

1.14. Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,

Подручни центар Источно Сарајево, Одјељење наплате за

правна лица                                                                                                          1 извршилац

1.15. Виши стручни сарадник за обраду предмета,

Подручни центар Источно Сарајево, Подручна јединица

Источно Ново Сарајево                                                               1 извршилац

1.16. Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Приједор,

Подручна јединица Приједор                                                      1 извршилац

1.17. Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Требиње,

Подручна јединица Фоча                                                                        1 извршилац

1.18. Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар Зворник,

Подручна јединица Зворник                                                       1 извршилац

II Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је старији од осамнаест (18) година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6)  мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Завршена средња школа (гимназија, економска, управна или техничка); IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у струци или једна годину искуства на инспекцијским пословима; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен испит за возача моторног возила Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Завршена средња школа (гимназија, економска или управна); IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен испит за возача моторног возила Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Завршена средња школа (гимназија, економска или управна); IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен испит за возача моторног возила Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.14.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.15.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.16.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.17.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.18.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

IV

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумијева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36, став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86, став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању "Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означено под бројем:   1.1; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.16 и 1.17.

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи   Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

г) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 1.4, 1.8. и 1.9. обавезни су донијети возачку дозволу Б категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, Улица владике Платона бб. (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб-сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб-сајта обавезан је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

- дипломe о завршеној школској спреми;

- дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означено под бројем: 1.1; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.16; 1.17.;

- увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

- увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

- увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

- увјерењa о општој здравственој способности;

- возачкe дозволe "Б категорије" за радна мјеста означена под бројем: 1.4; 1.8. и 1.9.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу "Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу "Независне новине".

                                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р 

  Александар Радета

Najčitanije