Vidović: Povećanje plata neće ugroziti javne finansije

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je kod kreiranja ovogodišnjeg budžeta vođeno računa o socijalnoj i razvojnoj komponenti i naglasila ...

Poljoprivrednici očekuju korekcije u preraspodjeli sredstava

ŠAMAC - Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković rekao je danas Srni da agrarni budžet koji je sa 71 povećan na 75 ...

Voze nas lokomotive stare skoro pola vijeka

​BANJALUKA - Lokomotive "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) u prosjeku su stare 47 godina.

Robne rezerve RS prodaju imovinu vrijednu 6,5 miliona

BANJALUKA, PRIJEDOR - Prodaju imovine u Brezičanima, kod Prijedora, Rogatici i Bileći putem javnog nadmetanja oglasile su juče Robne rezerve Republike Srpske u sveukupnoj ...

"Coca-cola" neće odbaciti plastične boce jer ih kupci vole

Kompanija "Coca-cola" neće odbaciti plastične boce za jednokratnu upotrebu, jer ih kupci i dalje žele, izjavila je šefica te kompanije za održivost Bea Perez za britanski ...

Poljoprivrednici USK traže uvođenje reda u agrar

BIHAĆ - Nedostatak radne snage, nedovoljni poticaji i zakonska neuređenost najveći su problemi s kojima se suočava poljoprivredna proizvodnja na području Unsko-sanskog ...

Njemačka vlada plaća Majkrosoftu jer se nije prebacila na Windows 10

Majskrosoft je 14. januara poslJednji put ažurirao Windows 7, što znači da sve kompanije koje ga koriste sada moraju da kupe "Extended Security Updates" licencu, jer im ...

"Banjalučka pi­va­ra" otva­ra fir­mu u Srbi­ji

BA­NJA­LU­KA - Uko­li­ko Skup­šti­na akci­ona­ra "Ba­nja­lučke pi­va­re" pot­vrdi današnji pri­je­dlog Upra­vnog odbo­ra, ova kom­pa­ni­ja po­kre­nuće u ...