Nezavisni stav

Romi moraju imati ista prava

Nataša Tadić
Nataša Tadić

U školama u Tuzlanskom kantonu od naredne školske godine učenici bi trebalo da imaju priliku da izučavaju romski jezik, najavile su institucije vlasti i nevladin sektor. Plan i program je u izradi, a bit će obezbijeđeni stručni kadar i udžbenici.

Romi su tradicionalno nomadski narod porijeklom iz sjeverozapadne Indije, koji je u Evropu došao negdje u 15. stoljeću. Davno su došli i na Balkan i u BiH. I nakon nekoliko stoljeća, mi pričamo o tome kako nemaju mogućnost da izučavaju maternji romski jezik i da su nacionalna manjina.

Parlamentarna skupština BiH usvojila je Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina 2003. godine. Zakon navodi da će BiH štititi položaj, ravnopravnost i prava 17 nacionalnih manjina prisutnih u BiH.

Romi su najveća nacionalna manjina i najmarginaliziranija skupina u društvenom, ekonomskom i političkom smislu. Nezaposleni su, žive na rubu egzistencije sa minimalnim ili nikakvim pristupom obrazovanju, zdravstvu itd.

 Za mnoge Balkance, oni su lijeni, neuki, nezainteresovani za rad i za uklapanje u standarde društvene zajednice. Država i društvo imaju obraza da im sve to "adresira", a da prstom ne miče godinama. Šta država nudi nacionalnim manjinama, pa tako i Romima? Imaju li svoje predstavnike u vlasti preko kojih će ostvarivati svoja prava i mijenjati sebe i svoje stanje? Nemaju. O čuvenoj presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu "Sejdić i Finci" pričamo kao o nekoj anegdoti, a ne kao o stvarnim potrebama i pravima, o ljudima koji imaju pravo na svoj jezik, kulturu, istoriju i tradiciju.

Romski jezik u BiH koristi se samo u romskim zajednicama i u krugu porodice. U školama i na fakultetima ga nema. Ali zato imamo njemački, turski, japanski...

Iskorak želi napraviti TK, koji godinama najavljuje uvođenje ovog jezika u škole, a sada je izvjesnije da će to biti naredne školske godine. Najviše Roma u BiH i živi u ovom kantonu.

 Ne traže puno. Nisu oni "Cigani", Romi, već ljudi koji moraju imati ista prava kao i svi drugi.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije