BiH

Popović: Arbitraža za Brčko farsa vijeka

Popović: Arbitraža za Brčko farsa vijeka
Popović: Arbitraža za Brčko farsa vijeka
Srna

BANJALUKA - Akademik Vitomir Popović, dekan Pravnog fakulteta u Banjaluci, ističe da je arbitraža za Brčko bila "farsa vijeka" i pojašnjava da je sve rađeno suprotno odredbama međunarodnog prava, te da se arbitraža trebala odnositi samo na liniju razgraničenja, a ne na status.

Brčko je Dejtonskim sporazumom ostalo u sastavu Republike Srpske, s tim da je ostavljeno da arbitraža odredi precizne linije razgraničenja, da bi, nakon nekoliko godina arbitriranja, Brčko bilo izuzeto iz sastava Srpske i prebačeno u nadležnost BiH.

"U tački 1. Člana 5. Aneksa 2. Dejtonskog sporazuma, koji govori o razgraničenju među entitetima, bilo je nedvosmisleno propisano da se strane podvrgavaju arbitraži spornog dijela linije razgraničenja između entiteta u oblasti Brčkog. To je bila potpuno jasna odredba koja nije ostavljala nikakvu dilemu da neko eventualno razmišlja na drugačiji način. Međutim, 'zapelo' je odmah u startu, jer arbitri nisu dobili te mape iako su one sastavni dio Dejtonskog sporazuma", pojašnjava Popović, koji je bio član Arbitražnog vijeća.

On napominje da te mape nisu mogle da se dobiju ni od američke administracije ni od onih koji su bili direktni potpisnici i učesnici u kreiranju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Popović objašnjava da je tek nekoliko mjeseci kasnije američka administracija arbitrima za Brčko stavila na raspolaganje mape na kojima se nije vidio sporni dio linije razgraničenja u oblasti Brčkog.

To su bile uopštene mape razgraničenja među entitetima koje su samo imale za cilj da se konstituiše arbitražno vijeće. Arbitri su trebali da utvrde sporni dio međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog, ali to je ostalo sporno sve do kraja.

Nije bilo saglasnosti ni oko primjene pravila po kojim je trebao da radi Arbitražni tribunal za oblast Brčko.

"Nisu ispoštovani ni rokovi za donošenje arbitražne odluke koji su bili utvrđeni kompromisnom klauzulom. Naime, arbitri su trebali da donesu konačnu odluku u roku od godinu dana, a ako je ne donesu u tom roku bilo je predviđeno da u oblasti Brčkog ostane faktičko stanje /Brčko u sastavu Srpske/. Kao što je poznato, konačna arbitražna odluka za oblast Brčkog donesena je tek 5. marta 1999, što je bilo u suprotnosti sa onim što je pisalo u kompromisnoj klauzuli", rekao je Vitomir Popović prilikom obraćanja na ceremoniji prijema u Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske.

On je podsjetio da konačnu arbitražnu odluku za oblast Brčkog nisu donijela sva trojica arbitara, već je donio sam predsjedavajući arbitar?!

"Nezadovoljan radom arbitraže, arbitar iz Federacije BiH je u jednom momentu napustio arbitražu. Ja sam smatrao da u Brčkom treba da ostane faktičko stanje, jer konačna arbitražna odluka nije donesena u predviđenom roku. Međutim, predsjedavajući arbitar je imao drugačije mišljenje. Zbog toga smatram da ova odluka nema karakter arbitražne odluke u smislu međunarodnih pravnih normi iz te oblasti", precizira Popović.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije