Intervju

Francisko Parodi: Vjerujemo da su vlasti spremne na reforme

Francisko Parodi: Vjerujemo da su vlasti spremne na reforme
Francisko Parodi: Vjerujemo da su vlasti spremne na reforme
Dejan Šajinović

BANJALUKA- MMF-ov program koji je potpisan sa BiH pruža kredibilno uporište za reforme koje su se pokazale uspješnim u mnogim zemljama svijeta, rekao je Francisko Parodi, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, u ekskluzivnom intervjuu za "Nezavisne novine" i prvom intervjuu nakon postizanja dogovora o novom aranžmanu.

"Osoblje MMF-a vjeruje da su reformski prijedlozi vlasti kredibilni i iz tog razloga ćemo u julu našem izvršnom odboru predložiti ovaj program", rekao je on. Precizirao je da programi MMF-a drže vlasti odgovornim za njihove reformske planove i da će doznačavanje sredstava zavisiti od ispunjavanja ciljeva i konkretnih mjera.

NN: Šta su tačno naše vlasti dogovorile sa Međunarodnim monetarnim fondom? Može li se sa sigurnošću reći za šta će novac biti iskorišten?

PARODI: Osoblje MMF-a i predstavnici vlasti u BiH su postigli sporazum, koji podliježe odobrenju Uprave i Izvršnog odbora, o ekonomskom programu koji može dobiti podršku u vidu 36-mjesečnog aranžmana u iznosu od oko 550 miliona evra. Očekuje se da će Odbor razmatrati odobravanje aranžmana u julu, nakon što bude sproveden niz mjera. Program ima tri cilja. Prvi cilj jeste unapređenje poslovnog okruženja u cilju privlačenja investicija, otvaranje više radnih mjesta u privatnom sektoru te povećanje potencijala za rast ekonomije. Drugo, smanjenje javnog duga kroz postepenu fiskalnu konsolidaciju, uz istovremeno smanjenje veličine vlade i unapređenje kvaliteta vladine potrošnje. Treći cilj je očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanje kreditnog rasta. Kredit će pružiti budžetsku podršku entitetskim budžetima. Sredstva će tokom perioda od tri godine biti doznačavana u 12 kvartalnih tranši. Ovdje je važno imati na umu da doznačavanje sredstava zavisi od ispunjavanja kvantitativnih ciljeva i konkretnih mjera politika koji su zajednički dogovoreni u okviru programa.

NN: Uvijek postoji određena zabrinutost da bi novac mogao ići u čistu potrošnju, a posebno sada, prije održavanja izbora. Postoje li mehanizmi koji će obezbijediti da novac zaista bude iskorišten za reforme?

PARODI: Vlasti su usvojile budžete za 2016. godinu, koji su u skladu sa preporukama osoblja MMF-a. Doznaka prve tranše očekuje se u julu, nakon što Izvršni odbor odobri program, a koristiće se za finansiranje prethodno dogovorenih budžeta. Od vlasti će se tražiti da redovno izvještavaju o izvršenju svojih budžeta. Osoblje MMF-a će potom ocjenjivati da li je izvršenje budžeta u skladu sa postavljenim ciljevima. Doznačavanje ostalih tranši zavisiće od ispunjavanja fiskalnih ciljeva. Paralelno s ovim, program obuhvata i mjere usmjerene na poboljšanje transparentnosti budžeta i dovođenja upravljanja javnim finansijama na nivo najboljih međunarodnih praksi.

NN: Često slušamo kritike da MMF brine samo o kreditorima, a da su reforme dizajnirane tako da najveći teret padne na socijalne kategorije. Šta će reforme donijeti najosjetljivijim kategorijama našeg stanovništva?

PARODI: Program podržava snažan i ambiciozan reformski paket, na primjer, reforme koje se odnose na poslovnu klimu i koje će stimulisati rast zaposlenosti u privatnom sektoru. S tim u vezi, smanjenje poreskog opterećenja rada će takođe pomoći u reduciranju sive ekonomje i otvaranju više radnih mjesta u formalnom sektoru. Reforme u fiskalnom sektoru će donijeti stabilnost u penzioni sistem, poboljšati kvalitet javne potrošnje kroz bolje ciljanu pomoć onima kojima je ona najpotrebnija i povećanje prijeko potrebnih investicija u infrastrukturu. I na kraju, bolja supervizija finansijskog sektora i novi stečajni propisi će doprinijeti rastu kredita firmama i fizičkim licima u privatnom sektoru.

NN: Moje lično mišljenje je da je MMF pozitivna organizacija, ali ona donosi dobro samo onim zemljama čiji lideri imaju viziju i koji znaju šta žele postići. Bojim se da u našoj zemlji političari samo brinu kako će namaći novac praznim budžetima i da su vam, da bi ga dobili, spremni obećati apsolutno sve, ali bez iskrene namjere. Ima li istine u tome?

PARODI: Vjerujem da u zemlji postoji snažan konsenzus u pogledu značaja reformi. Ova vizija je utjelovljena u Reformskoj agendi koju su usvojile i podržale sve važnije političke stranke u BiH. Sada je pravi trenutak da ova vizija bude i sprovedena. MMF-ov program pruža kredibilno uporište za reforme koje su se pokazale uspješnim u mnogim zemljama svijeta. Osoblje MMF-a vjeruje da su reformski prijedlozi vlasti kredibilni i iz toga razloga ćemo u julu našem izvršnom odboru predložiti ovaj program. Ciljano, programi MMF-a drže vlasti odgovornim za njihove reformske planove pa iz tog razloga i doznačavanje sredstava zavisi od ispunjavanja ciljeva i konkretnih mjera politika.

NN: Znači, Vi vjerujete da će vlasti pristati na te uslove?

PARODI: Kako sam naveo u ranijem odgovoru, vlasti su se obavezale na sprovođenje reformi.

NN: Kako će građani biti sigurni da se reforme i sprovode onako kako su planirane?

PARODI: Mi u MMF-u težimo transparentnosti. Očekujemo da će pismo namjere, zajedno sa izvještajem osoblja, biti objavljeni nakon što Izvršni odbor odobri program sredinom jula. Očekuje se da će i dokumenti za kvartalne preglede takođe biti objavljivani. Svi naši izvještaji će opisivati napredak koji je ostvaren u pogledu ispunjavanja ciljeva programa.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije