Oglasi za posao

Стручни сарадник за обраду прекршаја, Полицијска станица

Poslodavac:
Агенција за државну управу
Grad:
Banjaluka
Vrsta zaposlenja:
Stručna sprema:
Oglas objavljen:
03.12.2019
Oglas važi do:
18.12.2019
Агенција за државну управу

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

  I - 1      Министарство унутрашњих послова

                Управа полиције

1.1.         Стручни сарадник за обраду прекршаја, Полицијска станица

за обраду прекршаја, Јединица полиције за безбједност саобраћаја           2 извршиоца

Управа за материјално-финансијске и имовинске послове

1.2.         Виши стручни сарадник за јавне набавке, Одјељење за јавне

набавке и послове инвестиционог и текућег одржавања                                    1 извршилац

1.3.         Стручни сарадник - магационер, Одјељење за јавне набавке и

послове инвестиционог и текућег одржавања                                                          1 извршилац

Управа за полицијску обуку

1.4.         Виши стручни сарадник за стручно усавршавање, Одјељење за

стручно усавршавање, Јединица за стручну обуку                                                  1 извршилац

Полицијска управа Бања Лука

1.5.         Стручни сарадник за послове писарнице, Писарница и архива,

Одјељење за правне и кадровске послове                                                                2 извршиоца

1.6.         Стручни сарадник за послове регистрације возила, Група за послове

регистације возила I, Одсјек за управне послове,

Одјељење за правне и кадровске послове                                                                 1 извршилац

1.7.         Стручни сарадник за послове возачких дозвола, Група за послове

возачких дозвола, Одсјек за издавање личних докумената,

Одјељење за правне и кадровске послове                                                                1 извршилац

1.8.         Стручни сарадник за аквизицију, Одсјек за управно-правне

послове, ПС Прњавор                                                                                                           1 извршилац

Полицијска управа Добој

1.9.         Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних

карата и ЈМБ, Одсјек за издавање личних докумената,

Одјељење за правне и кадровске послове                                                                 1 извршилац

Полицијска управа Источно Сарајево

1.10.      Стручни сарадник за аквизицију, Одсјек за издавање личних

докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                                      1 извршилац

1.11.      Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних

карата и ЈМБ, Група за управно-правне послове, СОП Источни

Стари Град, ПС Пале, Сектор полиције                                                                          1 извршилац

Полицијска управа Требиње

1.12.      Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за издавање

личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                      1 извршилац

Полицијска управа Приједор

1.13.      Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за издавање

личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                     1 извршилац

Полицијска управа Зворник

1.14.      Стручни сарданик - мобилна станица, Одсјек за издавање личних

докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                                  1 извршилац

1.15.      Стручни сарадник - техничар за одржавање радиокомуникационих

и техничких система, Одјељење за информационо

комуникационе технологије                                                                                              1 извршилац

1.16.      Стручни сарадник за вођење кадровске евиденције,

Одјељење за правне и кадровске послове                                                                 1 извршилац

1.17.      Стручни сарадник за послове регистрације возила и

возачке дозволе, ПС Братунац                                                                                       1 извршилац

1.18.      Стручни сарадник за послове регистрације возила и возачке

дозволе, пребивалиште, боравиште, ЛК и ЈМБ, ПС Осмаци                                1 извршилац

Полицијска управа Градишка

1.19.      Стручни сарадник за аквизицију,

Одјељење за правне и кадровске послове                                                                 1 извршилац

Полицијска управа Мркоњић Град

1.20.      Стручни сарадник за аквизицију, Група за управно - правне

Послове, ПС Рибник                                                                                                                1 извршилац

1.21.      Стручни сарадник за послове регистрације возила, возачке дозволе,

пребивлиште, боравиште, личне карте и ЈМБ (за подручје Петровац),

Група за управно-правне послове, ПС Рибник                                                           1 извршилац

Полицијска управа Фоча

1.22.      Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта,

личних карата, ЈМБ и аквизицију, Група за управно-правне

послове, ПС Калиновик                                                                                                         1 извршилац

1.23.      Стручни сарадник за аквизицију,

Одсјек за управно - правне послове, ПС Вишеград                                                 1 извршилац

II Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

1.            да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.            да је старији од осамнаест (18) година;

3.            да има општу здравствену способност;

4.            да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5.            да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Средња стручна спрема IV степена, познавање рада на рачунару, шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Висока стручна спрема, факултет економског или правног смјера, положен стручни испит, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Средња стручна спрема економског или техничког смјера, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Висока стручна спрема друштвеног смјера, једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Виша стручна спрема друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.14.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.15.

Средња стручна спрема електротехничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.16.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.17.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.18.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.19.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.20.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.21.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.22.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.23.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

IV

Опис послова за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су

   стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са

   Законом о високом образовању) за радна мјеста означена под бројем: 1.2., 1.4.;

б) дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 1.12.;

в) дипломе/свједочанста о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем:

    1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19.,

    1.20., 1.21., 1.22., 1.23.;

г) увјерења о положеном стручном испиту;

д)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-              дипломe о завршеној високој школској спреми за радна мјеста означена под бројем:

1.2., и 1.4.;

     -         дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 1.12.;

     -         дипломе/свједочанста о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем:

           1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19.,

                1.20., 1.21., 1.22., 1.23.;

-              увјерењa о положеном стручном испиту;

-              увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-              увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-              увјерењa о општој здравственој способности.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине“.                                                                                                                             

 

Д И Р Е К Т О Р 

Александар Радета

Najčitanije