Agenciji za nadzor nad tržištem BiH

Revizija: Agencija za nadzor nad tržištem zapošljavala bez konkursa

SARAJEVO - Kancelarija za reviziju institucija BiH završila je i objaviila prvu grupu izvještaja finansijske revizije za 2019. godinu za 12 institucija Bosne i Hercegovine.

Najčitanije