Alternator

Ovo su najčešći kvarovi alternatora i startera

U nastavku su opisani najčešći kvarovi alternatora (generatora), a onda i startera (anlasera) u motornim vozilima.

Koja je funkcija alternatora u vozilu?

Alternator je zapravo generatorn aizmjenične struje te je njegova funkcija proizvodnja struje za automobil (za sve njegove električne dijelove), a u prvom redu obavlja punjenje akumulatora.

Tipični kvarovi alternatora

Alternator je generator izmjenične struje i koristi se za pretvaranje mehaničke energije u izmjeničnu struju.

Kako provjeriti ispravnost alternatora?

Alternator je električni generator koji puni električnom energijom sve uređaje na automobilu te takođe puni akumulator. Generator se ponaša poput male elektrane koja daje struju kada je vozilu potrebna. Generatore dijelimo na diname i alternatore.

Najčitanije