Asfalt

Novi kilometri asfalta od Sanskog Mosta do Banjaluke

SANSKI MOST - Ovih dana započeli su pripremni radovi za asfaltiranje još jedne dionice regionalnog puta R-405, koji spaja Sanski Most s Banjalukom u dužini od oko dva kilometra, a u ove svrhe Vijeće ministara BiH osiguralo je 450.000 maraka.

Uletio u kolonu biciklista, padali kao pokošeni po asfaltu

Finiš biciklističke trke CRO RACE obilježila je i bizarna nesreća.

Asfalt propao, zemlja progutala automobil

Nevjerovatan snimak zabilježen 4. jula u američkoj saveznoj državi Virdžinija šokirao je mnoge.

Skoro 1.000 km puta na području Banjaluke pod makadamom

BANJALUKA - Na teritoriji grada 990,8 kilometara makadamskog puta čeka na asfaltiranje, potvrdili su u Gradskoj upravi.

Novi most i put u Priječanima do kraja avgusta

BANJALUKA - Ako revidovana konstrukcija visećeg mosta za pješake u Priječanima uspješno prođe testiranje nosivosti, trebalo bi da bude u funkciji do kraja avgusta, ali i put za ovo naselje, čija gradnja je u toku, potvrdio je gradonačelnik Igor Radojičić.

Dragočaj dobio 1,3 kilometra asfalta

BANJALUKA - Asfaltiranje lokalnog puta Dragočaj - groblje Crkvine dužine 1,3 kilometra je završeno.

Švajcarci napravili asfalt koji se sam popravlja

Uprkos mnogim pokušajima da bude zamijenjen još prikladnijim materijalom, asfalt ostaje najbolji i najjeftiniji materijal za asfaltiranje puteva. Osjetljiv na toplotu, led, ultraljubičastu svjetlost i mehaničke udare, asfaltni putevi imaju relativno kratak životni vijek, iziskujući popravke i zamjenu u redovnim vremenskim razmacima.

Ulica braće Podgornika u novom ruhu

Mje­šta­ni i pro­la­zni­ci Uli­ce bra­će Pod­gor­ni­ka ne­ma­ju vi­še ra­zlo­ga za bri­gu o sa­da već biv­šim kra­te­ri­ma - nji­ho­va uli­ca do­bi­la je no­vi asfalt i iz­gled, te su ti­me mnogobrojne ru­pe oti­šle u za­bo­rav.

Mještani Marićke kod Prijedora strahuju za bezbjednost zbog lošeg puta

PRI­JE­DOR - Dok se mje­šta­ni Ma­ri­ćke, kod Pri­je­do­ra, sva­ko­dne­vno bo­re s ne­pro­ho­dnim asfal­tom i stra­hu­ju za svo­ju bez­bje­dnost, na­dle­žni ka­žu da će obe­zbi­je­di­ti sred­stva za sa­na­ci­ju, sa­mo ne zna­ju ta­čno ka­da.

Najčitanije