Bosfor

Nevjerovatne fotografije: Voda u Bosforu postala tirkizna

Istanbulski moreuz Bosfor koji razdvaja evropski od azijskog dijela Turske te povezuje Mramorno i Crno more, promijenio je svoju boju u tirkiznu, što je zabrinulo ali, bez sumnje, i očaralo građane Istanbula.

Pronađena tijela nestalih nakon sudara tankera i ribarskog čamca

ISTANBUL - Pronađena su tijela tri osobe nestale nakon što su se u petak na Bosforu sudarili tanker i ribarski čamac.

Sudar tankera i ribarskog čamca na Bosforu, nestale tri osobe

ISTANBUL – Rano jutros na Bosforu je došlo do sudara tankera i ribarskog čamca, a prema prvim informacijama nestale su tri osobe.

Teretni brod udario u obalu Bosfora, obustavljen saobraćaj

ISTANBUL - Teretni brod udario je danas u obalu Bosfora u Istanbulu, zbog čega je saobraćaj u tom dijelu moreuza obustavljen, javio je CNN Turk.

Susret ruskog i američkog broda: Ko je kome ustupio put?

ISTANBUL - Ruska i američka fregata "Admiral Esen" i "Donald Kuk" susrele su se u blizini Bosfora tokom boravka američkog broda u Crnom moru, prenose turski mediji.

Ukrajina će tražiti zatvaranje Bosfora za rusku flotu

Kijev namjerava za zatvori moreuz Bosfor za prolazak ruskih brodova zbog događaja u području Kerčkog moreuza, izjavio je komandant Ratne mornarice Ukrajine Igor Vorončenko.

Prepuni ruski ratni brodovi viđeni na Bosforu

LONDON - Dva ruska ratna broda prepuna vojnih vozila primijećena su na Bosforu, piše "Dejli mejl".

Tanker udario u vilu na obali ispod mosta na Bosforu

ISTANBUL - Tanker je udario u vilu na obali ispod mosta "Fatih Sultan Mehmet" na Bosforu, javlja agencija Anadolija.

Hiljade plivača preplivalo Bosfor iz Azije u Evropu

ISTANBUL - Blizu 2.300 plivača iz 49 zemalja učestvovalo je danas u 29. Samsung Interkontinentalnom takmičenju preko Bosfora.

Lje­po­ti­ca na Bo­sfo­ru ko­ja odu­zi­ma dah

O lje­po­ti, gran­dio­znos­ti i zna­ča­ju Aja So­fi­je, pra­vo­sla­vne crkve ko­ju je car Jus­ti­ni­jan iz­gra­dio u VI vi­je­ku, sul­tan Me­hmed II u XV vi­je­ku pre­tvo­rio u dža­mi­ju na­kon osva­ja­nja Ca­ri­gra­da, a Mus­ta­fa Ke­mal Ata­turk u XX vi­je­ku u mu­zej kao dio svjet­ske kul­tur­ne ba­šti­ne, ne tre­ba tro­ši­ti mno­go ri­je­či. Ka­da bi­smo od nje­ne re­le­van­tnos­ti izu­ze­li sve osim či­nje­ni­ce da je svo­jom ar­hi­te­kton­skom lje­po­tom i du­ho­vnim zna­ča­jem inspi­ri­sa­la ge­ne­ra­ci­je onih ko­ji su je po­sje­ti­li ži­ve­ći ili pu­tu­ju­ći kroz car­ski grad, Aja So­fi­ja ne bi iz­gu­bi­la ni dje­lić svo­je izu­ze­tnos­ti.

Najčitanije