Chrome Incognito

Sajtovi će teže moći da detektuju Chrome Incognito mod

Jedan od glavnih razloga postojanja Chrome Incognito moda, jeste da se korisnicima omogući da pretražuju internet u privatnosti, gdje njihove informacije neće biti čuvane od strane browsera, kao i da određene informacije o identifikaciji neće biti deljene sa sajtovima.

Najčitanije