Disleksija

Disleksiju ne treba posmatrati kao poremećaj, već kao potencijal

Disleksija predstavlja neslaganje između stvarnog i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast i pored postojanja prosječne inteligencije, dobrog vida i sluha, adekvatne motivacije, kao i ostalih povoljnih socijalnih i psiholoških faktora.

Samo jedna škola u Banjaluci ima logopeda

Dok broj djece s poteškoćama u čitanju i pisanju raste, mnogim školama u Republici Srpskoj su vezane ruke zbog nedostatka logopeda, a učitelji nisu dovoljno stručni da sami rade sa učenicima koji imaju simptome disleksije.

Najčitanije