Dwelt

Znanje - jedina granica digitalnog prostranstva

BANJALUKA - Da je znanje jedina granica digitalnog prostranstva, svjedoče i dame programeri - ravnopravne članice uspješnog tima domaće IT kompanije DWELT.

Smart City platforma za bolji život građana

BA­NJA­LU­KA - Kon­cep­ti pa­me­tnih gra­do­va ima­ju za cilj da tran­sfor­mi­šu ur­ba­ne sre­di­ne u atra­kti­vni­je, održivi­je i sre­di­ne sa pu­no vi­še mogućnos­ti za sa­me građane.

"Prointer" i "Dwelt" razmjenom znanja i iskustava zajedno na tržištima

BANJALUKA - Direktor kompanije "Prointer ITSS" Bojan Vujić i direktor startap kompanije "Dwelt" Stefan Krneta potpisali su u Banjaluci Sporazum o partnerstvu, kojim uspostavljaju tehnološku saradnju koja će, uz razmjenu znanja i iskustava, omogućiti i zajednički nastup na tržištima.

Banjalučki startup osvaja svjetsko tržište

BANJALUKA - Energetske kompanije u BiH s lakoćom mogu smanjiti gubitke na mreži, pronaći nelegalno korištenje energije i predviđati potrebe za njenom proizvodnjom.

Najčitanije