Ecommerce

Šta je KPI i zašto je važan u elektronskoj trgovini?

Mnoga preduzeća koja se bave elektronskom trgovinom ne koriste svoje analize i podatke na načine na koje bi mogle.

Najčitanije