Eponimi

Nikotin, doberman, bojkot – riječi koje su dobile naziv po ljudima

Sve na svijetu ima svoj naziv i svoju priču. A porijeklo riječi sa sobom uvijek nosi posebne zanimljivosti. Vjerovatno ste mnogo puta iskoristili riječ “nikotin” ne razmišljajući da je upravo ona dobila ime po francuskom diplomati i naučniku Žan Nikotu.

Najčitanije