Fabrike duvana Sarajevo

Direktoru Fabrike duvana Sarajevo uslovna kazna

SARAJEVO - Opštinski sud u Sarajevu je, nakon razmatranja sporazuma o priznanju krivice, izrekao uslovnu zatvorsku kaznu od šest mjeseci direktoru Fabrike duvana Sarajevo Edinu Mulahasanoviću, kao i novčanu kaznu.

Najčitanije