Heroinska trasa

Heroinska trasa prolazi i kroz BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Heroin se, iz Turske, može isporučiti na tržišta EU koristeći tri grane balkanske rute, od kojih jedna prolazi i kroz BiH.

Najčitanije