Hirurzi

Hirurzi savjetuju šta da uradite kad se opečete

Mnogo puta se dogodilo da prilikom spremanja ručka ili peglanja, doživimo neprijatnu povredu, odnosno opekotinu koja nas potom muči danima. Tegobe se mogu ublažiti, ukoliko povrijeđeni dio kože brzo ohladimo.

Incko u Tuzli otvorio simpozijum hirurga

TUZLA - U Tuzli je u petak otvoren treći edukativni, stručni i naučni simpozij hirurga sa međunarodnim učešćem, a istaknuti hirurzi razmijeniće znanja i informacije o aktuelnim temama i uspjesima medicine u oblasti hirurgije.

Transplantacija jetre u RS sve izvjesnija

BANJALUKA - Promocija nove metode liječenja bolesnika u RS, odnosno laparoskopske hirurgije jetre jedna je od tema 20. Međunarodnog stručnog sastanka koji je u danas okupio predstavnike udruženja hirurga iz zemalja šireg okruženja u organizaciji Udruženja hirurga RS.

Hirurzi sa UKC RS prvi put uspješno vratili odsječenu šaku

BA­NJA­LU­KA - Bo­jan Krne­ta iz Pri­je­do­ra, ko­ji je os­tao bez de­sne ša­ke to­kom ra­da na cje­pa­ču za drva, na­la­zi se na do­brom pu­tu da je po­no­vo ko­ris­ti za­hva­lju­ju­ći re­plan­ta­ci­ji kom­ple­tne ša­ke ko­ju su izve­li hi­rur­zi Uni­ver­zi­tet­skog kli­ni­čkog cen­tra RS.

Najčitanije