Implant

Implantima protiv bolesti zavisnosti

​Duboka stimulacija mozga je nova tehnologija koja podrazumijeva ugrađivanje uređaja koji podsjećaju na pejsmejker, koji nakon toga šalju električne impulse u mozak pacijenta.

Najčitanije