Koncesija

Naplaćena samo trećina naknada od koncesija

TUZLA - Tuzlanski kanton ima 68 koncesionara koji duguju 9,4 miliona KM od čega je do sada naplaćeno 2,7 miliona KM.

Koncesija za novi život Rudnika Ljubija

LJUBIJA - Otvaranje Rudnika željeza u Ljubiji, koji se očekuje na jesen, jedan je od najznačajnijih projekata u rudarskom sektoru, a otvaranje ovog ležišta samo je jedan korak u daljem razvoju rudarstva, koji, prema mišljenju ekonomskih analitičara, u ovom kriznom vremenu, treba pozdraviti.

"Dacit" dobio koncesiju, za 18 mjeseci počinje eksploatacija

SREBRENICA - Firma "Dacit" iz Srebrenice dobila je koncesiono pravo na eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena andezita na lokalitetu Sakavac u ovoj opštini i uskoro treba da zaposli radnike i pokrene eksploataciju.

Potraga za naftom u FBiH uzaludan posao?

SARAJEVO - Vlada Federacije BiH objaviće u oktobru međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji BiH.

Plaćeni 3.000 KM, a nisu izdali nijednu koncesiju

BANJALUKA - Komisija za koncesije BiH tokom prošle, kao i prethodnih godina, nije izdala nijednu koncesiju niti je odlučivala o bilo kojem predmetu koji se tiče dodjele koncesija.

Potpisan ugovor o koncesiji: Šest godina do prvih kilovata sa Drine

BANJALUKA - "Elektroprivreda Republike Srpske" (ERS) će za najkasnije šest godina izgraditi hidroelektrane Foča i Paunci na rijeci Drini u Foči, predviđeno je koncesionim ugovorom potpisanim danas u Banjaluci između Ministarstva energetike i rudarstva RS i ERS.

Poziv za dodjelu koncesije za korištenje i izgradnju vjetroelektrane u Nevesinju

NEVESINJE - Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS putem javnog poziva traži koncesionara koji će graditi, a zatim i koristiti vjetroelektranu Grebak u Nevesinju.

Pavlovićevom preduzeću koncesija na 50 godina za dvije hidroelektrane

BANJALUKA - Fočansko preduzeće "Srbinjeputevi", u vlasništvu Gordana Pavlovića, dobilo je od Vlade RS koncesiju za izgradnju i korištenje dvije male hidroelektrane na rijekama Bjelava i Mala Bjelava na području ove opštine.

Bakar i srebro čekaju koncesionara

FOČA - Nakon dugogodišnjih istraživanja Vlada Republike Srpske traži koncesionara za eksploataciju ležišta olova, cinka, bakra i srebra u Čelebićima, kod Foče, a riječ je investiciji vrijednoj 7,88 miliona maraka.

Izvorišta vode širom Srpske idu pod koncesiju

BANJALUKA – Izvorišta vode širom Republike Srpske idu pod koncesiju, a za sada je izvjesna gradnja tri fabrike flaširane vode, dok za još dvije postoji inicijativa privrednika.

Za "Terme Ozren" koncesija na 19 godina

BANJALUKA, PETROVO - Vlada Republike Srpske dodijelila je kompaniji "Milojević Gilje-Gas" iz Bijeljine koncesiju na 19 godina za korištenje termomineralne vode na ležištu Kakmuž u opštini Petrovo, a kojom će se snabdijevati "Terme Ozren", koje su u izgradnji.

Dogovorena koncesija za Kostelu

BIHAĆ - "Elektrodistribucija BiH" će uskoro započeti s plaćanjem koncesione naknade za proizvodnju električne energije u Hidroelektrani Kostela, nadomak Bihaća, dogovoreno je na sastanku rukovodstva ovog javnog preduzeća i Vlade USK održanom u ovom gradu.

Povećanje koncesionih naknada za 15 miliona KM

BANJALUKA - Predsjednik Komisije za koncesije Republike Srpske Radenko Đurica izjavio je da je iznos uplaćenih koncesionih naknada prošle godine bio veći za više od 15 miliona KM u odnosu na 2015. godine.

Bez kon­ce­si­ja vade šljunak i pijesak

BA­NJA­LU­KA, BI­JE­LJI­NA - Iako se iz ri­je­čnih ko­ri­ta u Re­pu­bli­ci Srpskoj sva­ke go­di­ne izva­de sto­ti­ne hi­lja­da ku­bnih me­ta­ra pi­jes­ka, šljun­ka i ka­me­na, ne pos­to­ji ni­je­dna iz­da­ta kon­ce­si­ja za nji­ho­vu ek­splo­ata­ci­ju.

Najčitanije