Kulturno nasljeđe

Đukanović za "Nezavisne": Prošlost moramo sačuvati za budućnost

Meni je važno da prikupim što više podataka o materijalnom i nematerijalnom nasljeđu Republike Srpske, a koje je danas živo, i da ga sačuvamo za buduće generacije. Mislim da je to najispravniji način za nas etnologe. Ako to ne budemo radili, onda će ostati ogromna praznina u vremenu, riječi su ovo Vladimira Đukanovića, muzejskog savjetnika, etnologa i koordinatora Odjeljenja za nematerijalno kulturno nasljeđe u Muzeju Republike Srpske.

Promocija jevrejskog kulturnog nasljeđa

BANJALUKA - Grad je partner u projektu "Rediscover", u okviru međunarodnog konzorcijuma, koji je podržan za finansiranje kroz sredstva Evropske unije u okviru Transnacionalnog programa "Dunav".

Najčitanije