Kvarcna grijalica

Sa tržišta BiH se povlače kvarcna grijalica i toster

SARAJEVO - Na tržištu BiH pronađeni su električna kvarcna grijalica i toster koji spadaju u grupu nesigurnih proizvoda jer predstavljaju rizik od opekotina, požara i strujnog udara, pa su preduzete mjere povlačenja s tržišta i vraćanja od potrošača ovih proizvoda.

Najčitanije