Lašva petlja

Vlada FBiH: Saglasnost za brzi put Lašva - Donji Vakuf

SARAJEVO - Federalno Ministarstvo prostornog uređenja dalo je urbanističku saglasnost za izgradnju dionice brzog puta Lašva petlja - Nević Polje, kao dijela brzog puta Lašva - Donji Vakuf, sa pratećim objektima, saopšteno je iz Vlade Federacije BiH.

Najčitanije