Ljubavna veza

Lijepa glumica viđena kako izlazi iz kuće Bred Pita

Bred Pit pandemiju virusa korona provodi u svom domu u Los Felizu u Kaliforniji, a prema pisanju tamošnjih medija u izolaciji nije sam.

Ova romantična sitnica može da poboljša i ojača vaš ljubavni život

Ponekad sitnice mogu znatno da utiču na kvalitet vaše ljubavne veze.

Muškarci se zaljubljuju u žene koje liče njihovim majkama

Prema istraživanju američkog online dejting servisa eHarmony, čak 64 posto muškaraca je u vezi sa ženama koje dijele značajan broj osobina s njihovim majkama.

Izbor muškarca govori mnogo o vama

Htjele vi to da priznate ili ne, svaka žena ima tip muškarca koji smatra privlačnijim od ostalih, a upravo taj izbor govori mnogo o vama. Možda i više nego što biste htjele.

Inteligentni ljudi nikada ne rade ove stvari u vezama

Mentalno jaki ljudi ne analiziraju značenje svake reči ili postupka druge osobe.

Ne čekajte gospodina Savršenog, on ne postoji

U današnje vrijeme nisu neuobičajene izjave žena kako ne mogu da nađu odgovarajućeg partnera, te da su svi muškarci loši. Ipak, stručnjaci kažu da nije sve baš tako. Naime, pitanje je šta žena želi i gdje to traži. Otkrivamo vam koje su najčešće greške koje žene čine, zbog čega im dobre prilike promiču.

Da li ste u ljubavnoj vezi s psihopatom?

Psihopate su odlični manipulatori. U vezi s takvom osobom osjećaćete se kao da ludite, hodate po jajima, previše razmišljate o onome što ćete reći ili napraviti.

Snimak "Ostavio me dečko" na YouTubeu dvanaestogodišnjakinje iz BiH uzburkao region

BA­NJA­LU­KA, IS­TO­ČNO SA­RA­JE­VO - Ispo­vi­jest "Os­ta­vio me de­čko" dva­na­es­to­go­diš­nja­ki­nje iz BiH, ko­ju je obja­vi­la pu­tem snim­ka na video-ser­vi­su YouTube za krat­ko vri­je­me saku­pi­la je vi­še od po­la mi­li­ona pre­gle­da i na hi­lja­de rea­kci­ja iz ci­je­log re­gi­ona, pa mno­gi ko­m­entari­šu ka­ko ona u tom uzras­tu uop­šte go­vo­ri o lju­ba­vnim ve­za­ma i na kakav na­čin.

Najčitanije