Mliječni put

Kolosalna eksplozija u kosmosu pet puta veća od svih do sada

Naučnici su otkrili dokaze da je u kosmosu došlo do eksplozije koja je pet puta veća od svih koje su do sada primijećene.

Astronomi prvi put identifikovali molekul kiseonika van Mliječnog puta

​Otkriće kiseonika van naše galaksije pripada timu astronoma iz šangajske astronomske opservatorije koji vodio Junci Vang.

Šta čeka našu galaksiju za dvije i po milijarde godina

Naša galaksija Mliječni put je počela da se sudara sa dvjema patuljastim galaksijama Velikim i Malim Magelanovim oblakom, saopštili su hrvatski astronomi.

Ot­kri­ve­ne za­ni­mlji­ve "obli­ne" u na­šoj ga­la­ksi­ji

Naučni­ci iz da­na u dan ot­kri­va­ju no­ve taj­ne sve­mi­ra, a po­slje­dnja u ni­zu ba­vi se na­šom ga­la­ksi­jom.

Pronađena crna rupa u srcu Mliječnog puta: Ima li razloga za brigu?

Potpuno neočekivano, japanski astronomi pronašli su crnu rupu u srcu Mliječnog puta.

Najčitanije