Morska kornjača

Evoluciona zamka koja navodi morske kornjače da jedu plastiku

Kornjače su evoluirale da bi mogle da žive u oblastima otvorenog mora, gdje su predatori relativno rijetki. To ih sada stavlja u izuzetno opasan položaj jer u tim oblastima "buja" plastika koju ove životinje, misleći da je hrana, unose intenzivno.

Najčitanije