Naljepnice

Šta možete saznati preko EU naljepnice na gumama?

EU oznaka gume daje važne informacije o sigurnosti svake gume i njenom uticaju na okolinu.

Najčitanije