Orangutani

Proizvodnja palminog ulja uništava orangutane

Broj orangutana na malezijskom ostrvu Borneu na područjima na kojima se krče šume zbog sadnje palmi radi proizvodnje palminog ulja u proteklih 15 godina smanjio se za 30 odsto, za razliku od šumskih područja kojima se kvalitetno upravlja, pokazala je nova studija "World Wide Fund for Nature" (WWF).

Najčitanije