Petrovačko kolo

U subotu maifestacija “Petrovačko kolo”

BOSANSKI PETROVAC - Kulturno umjetničko društvo (KUD) „Grmeč“ iz Drinića, organizuje folklornu manifestaciju „Petrovačko kolo“, koja će biti održana u subotu 20. jula ove godine, u Bosanskom Petrovcu.

Najčitanije