Potrošač

Pad potrošačkog povjerenja u Francuskoj

PARIZ - Povjerenje francuskih potrošača je palo u oktobru ispod dugogodišnjeg prosjeka, jer su domaćinstva zabrinuta da će rast cijena umanjiti njihove mogućnosti da štede u budućnosti, pokazuju današnji statistički podaci.

Internet platforma "Plodovi sela" povezaće proizvođače i potrošače

U Banjaluci je danas predstavljena internet platforma "Plodovi sela" (www.plodovisela.com), koja ima za cilj da poveže individualne poljoprivredne proizvođače i potrošače.

Najčitanije