Pozajmica

Značaj novca u svakodnevnom životu

Pojam novca je od davnina predmet razmatranja ekonomista, filozofa, sociologa i psihologa. Ekonomisti će hladno reći da su pare roba za koju se može kupiti svaka druga roba.

Najčitanije