Psihička oboljenja

Naučnici objasnili uzrok sve većeg broja psihički oboljelih ljudi

Nedavno su naučnici iz SAD i Danske dokazali da rizik od psihičkih oboljenja zavisi od kvaliteta vazduha, što potvrđuje hipotezu o tome da sve više ljudi u svijetu pati od psihičkih poremećaja i neuroloških oboljenja, između ostalog, i zbog životne sredine.

Najčitanije