Psiholozi

ADHD: Hiperaktivnost i manjak pažnje koji zahtijevaju liječenje

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) predstavlja neurobihejvioralni poremećaj koji karakterišu deficit pažnje i hiperaktivnost. Neki od pokazatelja koji mogu upućivati na ovu vrstu problema su teškoće da dijete mirno sjedi, upadanje drugima u riječ, sukobi sa drugom djecom, kao i nereagovanje na kritiku i kaznu.

Disleksiju ne treba posmatrati kao poremećaj, već kao potencijal

Disleksija predstavlja neslaganje između stvarnog i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast i pored postojanja prosječne inteligencije, dobrog vida i sluha, adekvatne motivacije, kao i ostalih povoljnih socijalnih i psiholoških faktora.

Kriminal bijelog okovratnika uljuljkan na visokim pozicijama

Termin kriminal bijelog okovratnika utemeljio je Edwin H. Sutherland 1939. godine, a dobio je naziv po tome što je nošenje bijele košulje i kravate karakteristično u poslovnom svijetu, za koji je ova vrsta kriminala vezana.

Najčitanije