Samson Sky

Samson Sky već prodao 800 letećih automobila

Samson Sky je jedna od kompanija koja se bavi razvojem letećih automobila, a još 2009. su predstavili svoj model Switchblade, koji je tada dočekam kao vozilo iz budućnosti, koje će teško zaživjeti.

Najčitanije