Službeni telefoni

Skresati troškove za službene telefone

SARAJEVO - Iako većina parlamentaraca s kojima smo razgovarali podržava inicijativu o ograničavanju troška mobilnih telefona članovima kolegija, te ostalim poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini BiH, neki su stava da ta inicijativa neće dobiti podršku s obzirom na to da su poslanici i delegati "teški" kada je u pitanju ograničavanje njihovih prava, a neki smatraju da je ova inicijativa populistička i da u ovom trenutku ima bitnijih stvari o kojima zakonodavna vlast treba da brine.

Najčitanije