Snežana Mladenović

Snežana Mladenović: "Konzilijum" mjesto povjerenja i kvaliteta

Naš kompetentan tim godišnje uradi više od 1,5 miliona različitih analiza. Pružamo preko 1.000 laboratorijskih analiza koje se zasnivaju na najnovijim medicinskim dostignućima i omogućavaju svakoj osobi da u najkraćem roku, već od 24 časa pa do najduže tri dana, dobiju dragocene rezultate da bi doktori blagovremeno postavili medicinske dijagnoze i ubrzali procenu efikasnosti primenjene terapije, kaže Snežana Mladenović, rukovodilac kvaliteta u laboratoriji "Konzilijum", prvoj i jedinoj akreditovanoj laboratoriji prema ISO 15189 standardu u BiH.

Najčitanije