Tužioci

Odzvonilo skrivanju imovine sudija i tužilaca

SARAJEVO, BANJALUKA - Ministarstvo pravde BiH predložilo je Nacrt izmjena i dopuna Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH (VSTS) prema kojem će sudije i tužioci biti dužni dostavljati svoj početni i godišnji izvještaj o imovini koji će biti objavljen na stranici VSTS-a.

Sudije i tužioci na korak do debljih novčanika

SARAJEVO - Ustavnopravna komisija Doma naroda BiH nakon iste komisije u Predstavničkom domu, podržala je izmjene Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, tako da je gotovo izvjesno da će sudije i tužioci na nivou BiH nakon nekoliko pokušaja, kao i ostali funkcioneri, imati pravo na topli obrok, prevoz te naknadu za odvojen život.

Žene zastupljenije na pozicijama sudija i tužilaca u Srpskoj

BANJALUKA, ISTOČNO SARAJEVO - U pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj na pozicijama tužilaca i sudija žene su brojčano zastupljenije od muškaraca.

U RS traže još sudija i tužilaca zbog priliva predmeta

BANJALUKA, BIJELJINA - Sudovi i tužilaštva u Srpskoj su u prošloj, u odnosu na godinu ranije, bili siromašniji za 35 sudija odnosno 12 tužilaca.

Sudije i tužioci na korak do prevoza i toplog obroka

​SARAJEVO - Ministarstvo pravde BiH izradilo je Nacrt zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, kojim se praktično sprovodi odluka Ustavnog suda BiH i sudijama i tužiocima daje naknada za troškove smještaja, odvojen život, topli obrok i prevoz.

Tužiocima su malo naknade, žele i kamate

SARAJEVO, BANJALUKA - Za razliku od sudija i stručnog osoblja u Sudu BiH i članova i stručnog osoblja u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, tužioci Tužilaštva BiH ne žele mirno da rješavaju spor po osnovu tužbi za isplatu toplog obroka, prevoza, regresa i odvojenog života, a sve sa ciljem da naplate i kamate na iznose koje im po sili zakona pripadaju.

Imovina sudija i tužilaca ostaje daleko od suda javnosti

BANJALUKA - Kao što se moglo i pretpostaviti, uprkos obećanjima, imovina sudija i tužilaca u BiH još dugo će biti tajna, i jedini način da imovinski kartoni sudija i tužilaca dođu pred sud javnosti je izmjena nekoliko zakona preko Ministarstva pravde BiH.

Imovina sudija i tužilaca više neće biti tajna

BANJALUKA - Nakon nekoliko godina opstrukcija, Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH napokon je odlučio da imovinu sudija i tužilaca stavi pred sud javnosti.

Za brojne propuste u radu tužilaca niko nije odgovarao: Ograničenim mandatom protiv nerada

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako imaju brojne propuste u radu, tužioci u BiH nikome ne odgovaraju s obzirom na to da je postojeći sistem utvrđivanja odgovornosti neefikasan i jedini način da se tome stane ukraj je da se tužioci biraju na ograničen mandat, a ne kao što je sada slučaj - doživotno.

Građani će moći da tuže spore tužioce

BANJALUKA - Ministarstvo pravde RS planira da omogući licima koja nisu zadovoljna brzinom sudskog postupka da podnesu tužbe protiv postupajućih tužilaca, stoji u novousvojenoj Strategiji o borbi protiv korupcije RS od 2018. do 2022. godine Ministarstva pravde RS u Narodnoj skupštini RS.

Najčitanije