Uslov

Šta BiH treba da uradi da zadrži bezvizni režim

BRISEL - Evropska komisija objavila je izvještaj o uslovima koje zemlje treba da ispune kako bi zadržale bezvizni režim u Šengenskoj zoni, u kojem se kao nedostaci navode loša koordinacija BiH u upravljanju krizom i slabe presude na polju organizovanog kriminala i korupcije.

Najčitanije