Visočanka

Visočanka u rukotvorine od vune ugrađuje bogdu svog sna

Kada sam registrovala tradicionalni obrt, odlučila sam da radim isključivo s prirodnim materijalima - pamukom, vunom, svilom i lanom.

Najčitanije