Vitamin K

Koliko je važan vitamin K i u kojim namirnicama ga ima najviše

Za ulogu mnogih vitamina poput A,B, E, D većina ljudi zna, ali je mnogima manje poznata važnost vitamin K za naš organizam.

Čemu služi vitamin K

Vitamin K najviše se povezuje sa zgrušavanjem krvi jer je ovaj vitamin potreban u sintezi nekoliko krvnih proteina uključenih u zgrušavanje. Pored toga, još jedna ključna uloga vitamina K je aktivacija proteina potrebnih za metabolizam kostiju.

Vitamin K od kojeg zavisi život

​Vitamin K nije toliko "razvikan" poput, na primjer, vitamina C, ali zato nije manje važan - naprotiv! Od njega doslovno zavisi život jer u slučaju povreda, omogućava normalno zgrušavanje krvi.

Najčitanije