spirala

Spirale mogu da ugroze zdravlje?

Žene sa spiralom kao kontraceptivnim sredstvom trebalo bi češće da se kontrolišu. Sigurne da neće da zatrudne seksualno su slobodnije, što može da dovede do infekcije, upozoravaju ginekolozi.

Način na koji crtate spiralu govori dosta o vašoj ličnosti

Ljude bismo mogli da podijelimo u dvije grupe, u odnosu na način na koji crtaju spiralu. Neki je crtaju od iznutra prema spolja, dok drugi to rade obrnuto.

Najčitanije