vremenska prognoza

Vremenska prognoza za BiH: Oblačno, naveče snijeg

​Da­nas se u BiH očeku­je oblačno vri­je­me, dok će u večer­njim časo­vi­ma ki­ša pre­la­zi­ti u su­snježicu i sni­jeg. Vje­tar ugla­vnom umje­re­ne jačine sje­ver­nog smje­ra. U dru­goj po­lo­vi­ni da­na jak vje­tar se očeku­je u južnim i ju­go­za­pa­dnim po­dručji­ma. Tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između 3 i 8°C, na ju­gu ze­mlje od 8 do 13 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Umje­re­no oblačno u BiH

Da­nas će biti umje­re­no do pre­težno oblačno vri­je­me u BiH.

Oblačni vikend u BiH

Tokom vikenda u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U BiH pretežno oblačno

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U BiH pretežno oblačno

Danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Nakon snijega, stiže sunce u BiH

Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme.

Danas u BiH padavine

Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme s kišom. Više padavina poslije podne i tokom noći.

Šta kažu meteorolozi: Kakva nas zima očekuje?

SARAJEVO - Zima u Bosni i Hercegovini, prema prognoznim modelima trebalo bi da bude toplija u odnosu na prosjeĉnu zimsku temperaturu (period 1981.-2010. godine), najavljeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH.

U BiH pre­težno oblačno s kišom

Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me s ki­šom. Vi­še pa­da­vi­na u dru­goj po­lo­vi­ni da­na. Vje­tar slab do umje­re­ne jačine južnog smje­ra. Lo­kal­no po­vre­me­no može bi­ti ja­kih uda­ra ju­ga. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha između 6 i 11°C, na ju­gu ze­mlje do 13°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 11 i 17 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Oblačno s ki­šom u BiH

Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me sa ma­glom po ko­tli­na­ma i uz ri­ječne to­ko­ve. U večer­njim časo­vi­ma ki­ša u većini po­dručja. Vje­tar slab do umje­ren južni. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 2 do 7, na ju­gu od 7 do 11, a dne­vna od 10 do 16 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Najčitanije