Obrazovanje

Nedostaje 8.000 đaka, školama prijete katanci

BIHAĆ - Obrazovni sistem na području Unsko-sanskog kantona ugrožen je drastičnim padom broja učenika u osnovnim i srednjim školama, ali i studenata na Univerzitetu u Bihaću, što trenutno predstavlja nerješiv problem.

Opštine u Srpskoj dužne 285 miliona KM

BANJALUKA - Ukupan dug opština i gradova u Republici Srpskoj po osnovu direktnog zaduženja na kraju prošle godine iznosio je 285,6 miliona KM, a najveći procenat zaduženosti odnosu na prihode imaju Kneževo, Pelagićevo, Doboj i Istočni Stari Grad, podaci su Ministarstva finansija RS.

Prosjek studiranja u BiH 8,3 godine

BANJALUKA - Prosjek studiranja u BiH je 8,3 godine, dok je u Srbiji prosjek godina studiranja 10,4 godine, navodi se na portalu "EF English Proficiency Index", dok sa naših fakulteta smatraju da bi taj prosjek trebalo da bude kraći s obzirom na bolonjski proces i manji obim gradiva.

Počela obuka za šivače i obućare u Doboju i Modriči: Posao nada za najbolje

DOBOJ - U Doboju i Modriči je počela obuka ukupno 32 polaznika za šivača i izradu gornjeg dijela obuće.

Zatvara se 15 područnih škola u Republici Srpskoj

BANJALUKA - U Republci Srpskoj od početka nove školske godine biće zatvoreno 15 područnih škola, izjavio je danas Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS.

Fakultetska diploma u rukama samo osam odsto građana

BANJALUKA, ISTOČNO SARAJEVO - Republici Srpskoj nedostaje visokoobrazovanog stanovništva jer se sa svega osam odsto visokoobrazovanih smješta na dno evropske i regionalne liste onih sa fakultetskom diplomom.

U pojedinim opštinama moguće na prste nabrojati fakultetske diplome

BANJALUKA - Mladi ljudi odlazeći na fakultet u veće lokalne zajednice uglavnom tu i ostaju, što je dovelo do toga da neke manje opštine imaju tek nekoliko fakultetski obrazovanih ljudi.

Djeca iz BiH nadmašila Norvežane

OSLO - Prema posljednjim statističkim podacima objavljenim u Norveškoj, djeca imigranata imaju daleko bolje obrazovanje od rođenih Norvežana. Ovdje se posebno ističu djeca bh. imigranata, ali i imigranata iz Kine, Šri Lanke, Indije...

U RS nikad manje upisanih đaka: U Kalinoviku samo četiri prvačića

BANJALUKA, KALINOVIK - Prvačića u RS nikad nije bilo manje, a od 9.676 učenika koji bi u septembru trebalo prvi put da sjednu u školske klupe najviše ih je upisano u Banjaluci - 1.925, dok je najmanje, i to samo osam đaka, upisano u Trnovu, te Kalinoviku, gdje su upisana samo četiri.

Prelaze u druge škole zbog produženog boravka

Iako u po­je­di­nim osno­vnim ško­la­ma pos­to­ji ogro­mna po­tre­ba za uvo­đe­njem pro­du­že­nog bo­rav­ka, ni od na­re­dne škol­ske go­di­ne ni u je­dnoj dru­goj, osim u oni­ma u ko­ji­ma već pos­to­ji, ne­će bi­ti or­ga­ni­zo­van ovaj vid po­mo­ći za­po­sle­nim ro­di­te­lji­ma, pot­vrđe­no je u Mi­nis­tar­stvu pros­vje­te i kul­tu­re RS.

Najčitanije